Заява

про політику у сфері безпеки польотів

КП «Аеропорт Вінниця»

 

Безпека польотів є однією з основних функцій та найвищим пріоритетом в діяльності КП «Аеропорт Вінниця».

Адміністрація і колектив КП «Аеропорт Вінниця» спрямовує необхідні ресурси на розроблення, реалізацію та постійне удосконалення стратегії і методів з метою розвитку компанії, досягнення високого рівня безпеки польотів і дотримання вимог Авіаційних правил України та міжнародних стандартів при виконанні польотів.

Директор КП «Аеропорт Вінниця», його заступники, начальники підрозділів, всі працівники беруть на себе відповідальність за досягнення високого рівня безпеки польотів. Колектив КП «Аеропорт Вінниця» зобов’язується:

 • здійснювати управлінню безпекою польотів шляхом виділення необхідних ресурсів, сприяти розвитку культури безпеки та стимулювати впровадження безпечної практики і процедур;
 • забезпечувати своєчасне надання інформації, звітів, аналізів, обов’язкових сповіщень з безпеки польотів відповідно до вимог керівних документів;
 • сприяти ефективному обміну інформацією з безпеки польотів та доведенню її до кожної посадової особи, що бере участь у роботі СУБП;
 • надавати результатам управління безпекою польотів такого ж значення, як і результатам діяльності інших управлінських систем організації;
 • поставити управління безпекою польотів в обов’язок кожного керівника і працівника підприємства;
 • чітко визначити для всього персоналу компанії (як для керівників, так і для персоналу) сферу їх відповідальності і обов’язків стосовно забезпечення безпеки польотів в КП «Аеропорт Вінниця» та ефективного функціонування системи управління безпекою польотів;
 • розробити і застосовувати процеси виявлення небезпечних факторів і управління ризиками, включаючи систему сповіщень про небезпечні фактори, з метою усунення або зменшення ризику для безпеки польотів, пов’язаних з наслідками небезпечних факторів, що виникають в результаті діяльності компанії, до якнайменшого практично можливого рівня;
 • гарантувати, що проти будь-якого співробітника, який повідомляє про проблему безпеки польотів через систему сповіщень про небезпеку, не буде вжито ніяких санкцій, крім випадків, якщо таке сповіщення небезпідставно вказує на протиправні дії, грубу халатність або навмисне чи зловмисне порушення правил або процедур;
 • дотримуватися нормативних вимог і стандартів;
 • забезпечувати наявність високо кваліфікованих і підготовлених
 • людських ресурсів для реалізації стратегії процесів забезпечення безпеки польотів;
 • гарантувати, щоб усьому персоналу надавалася адекватна і належна інформація з безпеки польотів і відповідна підготовка, щоб він був компетентний в питаннях безпеки польотів і щоб йому доручалися тільки ті завдання, які відповідають до його кваліфікації;
 • визначати і оцінюватиефективність забезпечення безпеки польотів в порівнянні з фактичними характеристиками безпеки польотів і цільовим завданнями безпеки польотів;
 • постійно удосконалювати ефективність забезпечення безпеки польотів за допомогою управлінських процесів, які забезпечують вживття відповідних і дієвих заходів у сфері безпеки польотів;
 • гарантувати відповідність послуг, що надаються із зовнішніх джерел для забезпечення діяльності компанії стандартам забезпечення безпеки польотів, прийнятим в КП «Аеропорт Вінниця».

E-mail:[email protected]